FANDOM


Widok stacji w Strefie Neutralnej

Sektor mieszkaniowy w Strefie Neutralnej

Strefa Neutralna to specjalnie wytyczona strefa, gdzie większośc frakcji nie toczy wojen. To podkreśla fakt, że Wielka Gwiezdna Wojna pełni rolę bardziej rywalizacji państw i kaprów, aniżeli regularnej wojny kosmicznej. Frakcje, które nie uznają Strefy to Armadorój, Groksowie, Hordorój i Wielkie Imperium Serrigan. Ta ostatnia strona konfliktu nic nie wiedziała o Strefie, dlatego uważała ją za teren wspólny frakcji.

Obecnie to stolica Gwiezdnej Wspólnoty Pangalaktycznej. Znajdują się tam biura polityczne i gmachy admiralicji i generalicji Wspólnoty, razem tworzące tak zwane Wojenne Ministerium.

Historia

Ponieważ Wielka Gwiezdna Wojna mogła stać się globalną wojną, a zawsze istniała ewentualna możliwość powrotu wygnanych serrigan, podjęto decyzję o ustaleniu 12 systemów tworzących Sigismundum Imperialis Xenosium (w języku Królestwa Akanti, czyli Akantiumis Międzyfrakcyjna Imperialna Przestrzeń), niezamieszkałych przez siły żadnego państwa, jako terytoriów wspólnych.

Nazwa w Akantiumis nie jest przypadkowa - Rada Strefy Neutralnej miała ważny wpływ na politykę frakcji postserrigańskich. Można powiedzieć, że Wielki Kanclerz sprawował wręcz całkowitą władzę nad terenami nieserrigańskimi, czyli nie będacych zajętymi przez Hordorój, Groksów i Armadorój.

Wiele razy serrigańskie rasy atakowały Strefę Neutralną. Jednak napady zdarzały się podczas Plag. W roku 2610 rozpoczął się atak Wielkiego Imperium na wszechświat. Wówczas Strefa Neutralna została zajęta, ale na zaledwie sześć dni. Siódmego Wielkie Imperium upadło, a Strefa odzyskała swój status.

Ciekawostki

  • Strefa Neutralna, mimo swego statusu, jest pełna walk, ze względu na dużą ilość przemytu i czarnorynkowych interesów.
  • Aszergi uznały Strefę Neutralną, tak jak terranie, dopiero po podbiciu ich planety macierzystej. Odzyskały ją jednak poprzez pakty i dyplomację.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.